Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Βιοεργογραφικά», Πάροδος, τχ. 9 (Ιούνιος 2006), σ. 896-897