Είστε εδώ

Ιωαννίδης Βασίλης,Καριζώνη Κατερίνα, «Ο ποιητής και κριτικός Βασίλης Ιωαννίδης συνομιλεί εκτενώς με την Κατερίνα Καριζώνη για το έργο της», Πάροδος, τχ. 9 (Ιούνιος 2006), σ. 898-912