Είστε εδώ

Μαρωνίδης Θεόφιλος, «[Σκίτσο από το στρατό]», Πάροδος, τχ. 9 (Ιούνιος 2006), σ. 896