Είστε εδώ

Baudelaire Charles, «[Απόσπασμα επιστολής του Charles Baudelaire προς την μητέρα του]», Πάροδος, τχ. 9 (Ιούνιος 2006), σ. 776