Είστε εδώ

Baudelaire Charles, «[Σκέψεις]», Πάροδος, τχ. 9 (Ιούνιος 2006), σ. 774-776