Είστε εδώ

Πάλλα Μαρία, «Πυροτεχνήματα στη νύχτα», Πάροδος, τχ. 9 (Ιούνιος 2006), σ. 777-809