Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «[Με τον Θανάση Τζούλη (2001)]», Πάροδος, τχ. 8 (Φεβρουάριος 2006), σ. 754