Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «[Βαρκελώνη, με την γυναίκα του (1986)]», Πάροδος, τχ. 8 (Φεβρουάριος 2006), σ. 755