Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «[Μετέωρα, με τον Θάνο Κανδύλα]», Πάροδος, τχ. 8 (Φεβρουάριος 2006), σ. 754