Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «[Σκουτάρος, με την κόρη του (1989)», Πάροδος, τχ. 8 (Φεβρουάριος 2006), σ. 754