Είστε εδώ

Mandelstam Osip, «[Η υπέροχη μιλιά σου]», Πάροδος, τχ. 11 (Δεκέμβριος 2006), σ. 1110