Είστε εδώ

Mandelstam Osip, «[Τραγουδάει ο γρύλος ρολόι]», Πάροδος, τχ. 11 (Δεκέμβριος 2006), σ. 1110-1111