Είστε εδώ

Mandelstam Osip, «Du, Döppelgnanger, du bleicher Geselle!», Πάροδος, τχ. 11 (Δεκέμβριος 2006), σ. 1109