Είστε εδώ

Mandelstam Osip, «[Στην Κασσάνδρα]», Πάροδος, τχ. 11 (Δεκέμβριος 2006), σ. 1108-1109