Είστε εδώ

Mandelstam Osip, «[Στις πλατείες και στη μυστική ησυχία]», Πάροδος, τχ. 11 (Δεκέμβριος 2006), σ. 1107-1108