Είστε εδώ

Φίλη Χριστίνα Π., «4+1 ποιήματα του Μαντελστάμ για την Αχμάτοβα», Πάροδος, τχ. 11 (Δεκέμβριος 2006), σ. 1105-1107