Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Ο Trakl στη Βενετία», Πάροδος, τχ. 11 (Δεκέμβριος 2006), σ. 1060