Είστε εδώ

Trakl Georg, «Την νύχτα (νυχτερινό)», Πάροδος, τχ. 11 (Δεκέμβριος 2006), σ. 1060