Είστε εδώ

Ungaretti Giuseppe, «Ο Γιαν Βερμέερ [1967]», Πάροδος, τχ. 11 (Δεκέμβριος 2006), σ. 1061-1072