Είστε εδώ

Trakl Georg, «Στην Βενετία», Πάροδος, τχ. 11 (Δεκέμβριος 2006), σ. 1059-1060