Είστε εδώ

Trakl Georg, «Άσμα για έναν αιχμάλωτο κότσυφα», Πάροδος, τχ. 11 (Δεκέμβριος 2006), σ. 1059