Είστε εδώ

Trakl Georg, «Παιδικά χρόνια», Πάροδος, τχ. 11 (Δεκέμβριος 2006), σ. 1058-1059