Είστε εδώ

Ιωαννίδης Βασίλης, «[Πίσω απ’ τον τοίχο]», Πάροδος, τχ. 7 (Δεκέμβριος 2005), σ. 594