Είστε εδώ

Ιωαννίδης Βασίλης, «[Αποσύρεσαι]», Πάροδος, τχ. 7 (Δεκέμβριος 2005), σ. 594