Είστε εδώ

Ιωαννίδης Βασίλης, «[Αιμάτινο βρέχει σκοτάδι]», Πάροδος, τχ. 7 (Δεκέμβριος 2005), σ. 594