Είστε εδώ

Ιωαννίδης Βασίλης, «[Πυκνό πέφτει το χιόνι]», Πάροδος, τχ. 7 (Δεκέμβριος 2005), σ. 594