Είστε εδώ

Πέγκλη Γιολάντα, «Το βιβλίο. Η ποίηση ως τελικό στάδιο απόσταξης. Χρίστου Λάσκαρη, Ποιήματα, Εκδόσεις Γαβριηλίδης», Πάροδος, τχ. 6 (Ιούλιος 2005), σ. 523-525