Είστε εδώ

Μήττα Δήμητρα, «Το βιβλίο. Ελένης Μερκενίδου: Το απολλώνιο της πλάνης και του ονείρου. Αισθητική της αρχαίας ελληνικής τραγωδίας, Θεσσαλονίκη, USP, 2005», Πάροδος, τχ. 6 (Ιούλιος 2005), σ. 525-530