Είστε εδώ

Ριζάκης Κώστας, «Η πραγματικότητα του ποιητή», Πάροδος, τχ. 6 (Ιούλιος 2005), σ. 522