Είστε εδώ

Κρανιώτης Ηλίας, «Πορτραίτο καλλονής», Πάροδος, τχ. 6 (Ιούλιος 2005), σ. 497-498