Είστε εδώ

Κρανιώτης Ηλίας, «Στο επαρχιακό ζαχαροπλαστείο», Πάροδος, τχ. 6 (Ιούλιος 2005), σ. 497