Είστε εδώ

Κρανιώτης Ηλίας, «Δυστύχημα ιδανικό», Πάροδος, τχ. 6 (Ιούλιος 2005), σ. 498