Είστε εδώ

Μυλόπουλος Νίκος, «Στην αμμουδιά», Πάροδος, τχ. 6 (Ιούλιος 2005), σ. 472