Είστε εδώ

Μυλόπουλος Νίκος, «Το έργο», Πάροδος, τχ. 6 (Ιούλιος 2005), σ. 471-472