Είστε εδώ

Μυλόπουλος Νίκος, «Οι λέξεις», Πάροδος, τχ. 6 (Ιούλιος 2005), σ. 472