Είστε εδώ

Καρύδης Δημήτρης, «Η μνήμη της αποθαμένης», Πάροδος, τχ. 6 (Ιούλιος 2005), σ. 455