Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «[Φωτογραφία της Μιμίκας Κρανάκη]», Πάροδος, τχ. 6 (Ιούλιος 2005), σ. 454