Είστε εδώ

Eideneier Νίκη, «Μιμίκα Κρανάκη, μια κοσμοπολίτισσα συγγραφέας από τη Λαμία», Πάροδος, τχ. 6 (Ιούλιος 2005), σ. 452-454