Είστε εδώ

Norge Géo, «Τρία ποιήματα. Τα τέσσερα στοιχεία», Πάροδος, τχ. 5 (Νοέμβριος 2004), σ. 334