Είστε εδώ

Pavese Cesare, «Η κοιλάδα», Πάροδος, τχ. 6 (Φεβρουάριος 1990), σ. 395-397