Είστε εδώ

Norge Géo, «Τρία ποιήματα. Η εξοχότητά του», Πάροδος, τχ. 5 (Νοέμβριος 2004), σ. 333