Είστε εδώ

Δανιήλ Γιώργος, «Φηροστεφάνι», Πάροδος, τχ. 5 (Δεκέμβριος 1988), σ. 368