Είστε εδώ

Χατζοπούλου-Καραβία Λεία, «Νοικοκυρεμένη», Πάροδος, τχ. 5 (Δεκέμβριος 1988), σ. 366