Είστε εδώ

Basho Matsuo, «Χαϊκού», Πάροδος, τχ. 4 (Ιούλιος 2004), σ. 285-286