Είστε εδώ

Παπαδάτου Βικτωρία, «Το όνειρο ή ένας αλλοιώτικος έρωτας», Πάροδος, τχ. 4 (Ιούλιος 2004), σ. 287-289