Είστε εδώ

Σαβίνα Ζωή, «Το προσκύνημά μου», Πάροδος, τχ. 4 (Ιούλιος 2004), σ. 284