Είστε εδώ

Σαβίνα Ζωή, «Ban’ya Natsuishi», Πάροδος, τχ. 4 (Ιούλιος 2004), σ. 284