Είστε εδώ

Παπαθανασόπουλος Θανάσης, «Το αμήχανο χαμόγελο του κούρου», Πάροδος, τχ. 4 (Ιούλιος 2004), σ. 244