Είστε εδώ

Aichinger Ilse, «Η γη της επαγγελίας», Πάροδος, τχ. 4 (Ιούλιος 2004), σ. 242-243