Είστε εδώ

Τασιόπουλος Βαγγέλης, «Στις εξώθυρες παραστέκουν οι κύκνοι», Πάροδος, τχ. 2 (Οκτώβριος 2003), σ. 132